7E Banner 2018 – Nederlands verwoord

Deze werkbanner, een grote checklist, is 347 x 88 cm groot.

Dit is de ‘nu nog betere’ versie van de 7E Banner anno 2018. Je zou ‘zoek de 7 verschillen’ kunnen spelen, maar ik verklap het ook graag:

  • de 4P’s hebben een vertaling gekregen. Zeg niet ‘Prime-Pause-Prove-Program’, zeg wel ‘Richten – Ontlokken – (laten) Ondervinden – Fixeren’ of RO(l)OF;
  • de vier kolommen zijn duidelijker afgelijnd zodat het helderder wordt dat er een communicatieluik vóór het gedrag is (Richten), een luik tijdens (de twee O’s: Ontlokken en Ondervinden) en een luik nadien (Fixeren);
  • elk vak van de matrix kreeg werkwoorden mee, die hopelijk inspirerender werken dan de ‘opdrachten’. Die laatste wil overigens ook ooit herwerken.

Denk bij elk werkwoord, zowel als kolomtitel of als cel-opschrift, steeds zowel aan bewuste én onbewuste varianten. Ontlokken, bijvoorbeeld, kun je door expliciet naar het gewenste gedrag te informeren, maar ook door een associatief beeld voor dat gedrag feller of groter te zetten dan dat van de concurrerende gedragingen.

download