7E Banner – versie 2018

De vernieuwde banner

Deze werkbanner, een grote checklist, is 347 x 88 cm groot.

Deze versie volgt de 12E-methodiek maar heeft de verwarrende terminologie losgelaten. Ze vraagt om je eerst over het gedrag te buigen, de gedragsketen uit te schrijven en hierbij na te denken over drempels en situaties. Vervolgens kun je je op het traject gooien, met een matrix die de 8E-ingrepen – jawel, voor het eerst wordt de E van Enforce, die wel degelijk al in de allereerste versie stond, ook erkend als officiële E – verbindt met 4P-stadia: Prime, Pause, Prove, Program. Prepare is voortaan logischer geplaatst bij het nieuwe derde luik ‘Strategie’. Hier worden vijf fases voorgesteld die doorgaans lijken op te gaan. Bovendien vind je er bovenaan een handig waardenrooster, invulvakjes voor de nodige frames en nog eentje voor mogelijke concepten.

De beschrijving zou de invulling ervan moeten uitwijzen, maar ik hoop snel een handleiding te kunnen samenstellen.

download