En dan nu deprivacy-verklaring netjes in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU alias de GDPR.

 • Identiteit. Ovum Novum Perplexicorum •KVK 66625491 • NL356152376B01 
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking. Ik hou alleen de gegevens van klanten bij om facturen of offertes te kunnen sturen, of om statistisch te kunnen nagaan wie mijn grootste afnemer is en dus de grootste knuffel verdient op het eind van het jaar. Als ik je gegevens niet noteer, kan ik je ook geen offerte, factuur of contract sturen, en kan ik eigenlijk helemaal niet voor je werken. Tenzij pro bono maar dan ga ik dus nogal snel failliet. Maar dat begreep je zelf ook wel. De gegevens zijn beperkt tot naam van de contactpersonen, zakelijk mailadres, telefoonnummer en factuur- of offerteadres, evenals de inhoud van offertes of facturen die ik je stuurde. Ga we een zakelijke relatie aan, dan zal ik ook de zakelijke gegevens bijhouden.
  Ik vraag overigens geen gegevens van je voor het downloaden van bestanden op deze site en als er al gegevens worden opgeslagen bij het bezoeken ervan via cookies of zo, dan zijn die door WordPress georganiseerd. Ik heb daar geen toegang toe of invloed op.
  Nieuwsbrieven verstuur ik niet, dus hoef ik ook die gegevens niet bij te houden. WordPress geeft me overigens ook dat handige groene slotje bovenin de zoekbalk – tenminste: ik heb me laten vertellen dat ze groen is – wat erop wijst dat je ook het contactformulier veilig kunt gebruiken.
  Verder houden ook Google Mail en Apple Mail wellicht gegevens bij van ons mailverkeer, maar ik stel voor om bij hen aan te kloppen wat het bijhouden van de inhoud van die mails betreft. Zelf zal ik alvast ons mailverkeer niet delen.
 • Duur van de opslag. Ik hou de facturatiegegevens bij zo lang mijn bedrijfje bestaat of zolang het programma mij dat toestaat.. De factuurgegevens wissen mag niet, want dan overtreed ik weer een pak andere regels, zoals die van de Belastingdienst.
  Mailverkeer probeer ik te deleten ten laatste een jaar nadat ons project is afgerond. Waarom zo laat pas? Je weet maar nooit dat er nog vragen rijzen, toch?
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens. Wil je weten wat er over jou in mijn databankje (of liever: dat van Moneybird, de software die ik voor de facturatie gebruik) staat? Stuur me dan een mailtje, dan antwoord ik je zo snel mogelijk met de volledige file. En die kun je dan aanpassen uiteraard. Of verzoeken om te wissen
 • Je hebt uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Derden: mijn boekhoudster kan mijn facturatieprogramma ook bedienen. We zoeken nog even uit hoe we je kunnen verzekeren dat zij er ook geen stoute dingen mee gaat uitspoken. Er is vast wel een of andere omslachtige clausule te vinden die dat verzekert.
 • ‘Derde land’: ik woon in Nederland en gebruik een Nederlands softwareprogramma voor mijn facturatie. Dat softwarebedrijf moet dus ook aan de Europese wetgeving voldoen. Ook WordPress zou Europese zetels hebben en eveneens aan die regels moeten beantwoorden.
 • Aan profiling of geautomatiseerde besluitvorming doe ik met mijn bedrijfje niet. In mijn hoofd hou ik ongetwijfeld wel op weinig systematische wijze bij of ik jou een aangename klant of collega vind – uiteraard wel – maar dat kan ik niet tegenhouden. Dat is mijn aangeboren patroonverwerkingseenheid die aan het werk is. Ik verzeker je echter dat ik geen databases aanleg van oogkleuren, seksuele voorkeuren, genderidentiteiten, en schoenmaten van mijn klanten en dat ik daar dan ook geen systematisch gebruik van maak om daar al dan niet mijn besluiten op te baseren.
 • De privacyverklaring kan (en zal) worden bijgewerkt wanneer de wetgeving weer eens verscherpt of ik opeens te weten kom wat ik nog allemaal moet verzekeren.

Ik hoop met deze verklaring te hebben bijgedragen aan de redding van het leven op deze wereld, andere planeten en het hele universum.

 

Further reading: The Privacy Panic Cycle: A Guide to Public Fears About New Technologie 

2015-privacy-panic-new-tech