27540521_1551611058225517_2517344800146063903_n
Bij Hautekiet op radio 1, op de lanceringsdag 5 februari 2018
De Vlaamse overheid wil haar personeelsleden stimuleren om helderder te communiceren.

De effectiviteit van het bestuur heeft niet alleen te maken met de keuze van ingrepen zoals subsidies, regels of verstrekte informatie, maar heel vaak ook met de vorm waarin die wordt uitgevoerd. Snap je de documenten wel die je moet invullen? Begrijp je wel wat in die aanmaningsbrief staat? Word je niet overdonderd door het 100-pagina-tellende informatiepakket?

Jan Hautekiet bond de kat de bel aan in zijn radioprogramma en wist de Vlaamse overheid te overtuigen van de nood aan een plan van aanpak.

Ik had de eer uitgekozen te worden door de Vlaamse overheid om het vraagstuk mee te bekijken. De dienst Kanselarij had in haar wijsheid doorgrond dat het om een gedragsvraagstuk gaat, en klopte met die vraag aan: of we een strategie konden bedenken die gericht zou zijn op gedrag, eerder dan op informeren en sensibiliseren.

De kanselarij had al een bevraging achter de rug waarop ik kon verder bouwen. We organiseerden nog enkele workshops om de gedragsketen te verscherpen en met enkele taal- en communicatiekenners wat ingrepen te bedenken volgens het 7E-model. We hanteerden hiervoor de allereerste 7E-posters alias 7E-per lopende meter.

Na de inputsessies verwerkte ik het geheel in een strategisch plan dat focust op verduidelijken, motiveren maar vooral ook ondersteunen. Hierbij beschreef ik de zienswijze, de planning en een 40-tal mogelijke ingrepen.

De kanselarij volgde de aanbevelingen. De strategie werd, gevolgd door radio en televisie, op gang geschoten in het Vlaams Parlement op 5 februari 2018.

zie ook: Heerlijk Helder

 1. Communiceren als gedrag
  1. Het gewenste gedrag
   1. Diverse verwachtingen voor diverse situaties
   2. Een gedrag in zes bedrijven
  2. Doelgroep en drempels
   Inventaris van de doelgroepen
  3. Vier doel-groepen
   1. De ondersteunende groep
   2. De gebruikers
   3. De beslissers
   4. De beïnvloeders
   5. Drempels van de gebruikers
  4. Engagement
 2. Strategische aanpak
  1. Drie pijlers: Motiveren, verduidelijken en ondersteunen
  2. Vier lagen informatie
  3. Vier soorten ingrepen
   1. Prime: vooral motiveren en verduidelijken
   2. Pause: vooral verduidelijken en ondersteunen
   3. Prove: vooral motiveren
   4. Program: weerom motiveren en verduidelijken
  4. Zeven hefbomen
 3. Strategische planning
  1. Zes sporen
   1. Organisatie
   2. Draagvlak en overleg
   3. Communicatiemiddelen
   4. Golven
   5. Hulpmiddelen
   6. Evaluatie
  2. Vijf fases
   1. Fase 1. De basis
   2. Fase 2. Het draagvlak
   3. Fase 3. De opstart
   4. Fase 4. De gewenning
   5. Fase 5. De verankering
  3. Mogelijke middelen
Vlaamse overheid
DEPARTEMENT KANSELARIJ & BESTUUR
Team Taaladvies

T 02 553 48 76
dirk.caluwe@vlaanderen.be
Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 20, 1000 Brussel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.