Naamloos

Mogelijke structuur voor de combinatie WIL/KLIM/EMAS…

De Werkgroep Intern Leefmilieu (WIL) van de VMM zat met drie vragen.

 1. Enerzijds wilde de werkgroep haar werking onder de loep nemen en de smakelijke erwten uit de droge knikkers filteren. Wat werkt en mag – eventueel bijgestuurd – herhaald worden? Wat laten we beter? Welke kansen hebben we laten liggen? Waar loopt het fout?
 2. Daarnaast wou WIL ook vooruitblikken. Niet alleen wilden ze lessen trekken uit de voorbije jaren, maar er ook nog eens de maatstok van 7E- en andere gedragsmodellen naast leggen om na te gaan wat ze het volgende jaar kunnen doen, op welke manier? Niet vaag en abstract, via grootse principes, maar concreet en meteen uitvoerbaar liefst. Niet blijven steken bij krijtlijnen en strategieën, maar graag met een operationeel, modulair en handzaam plan waar de verschillende groepen mee aan de slag kunnen, zonder veel extra zorgen of voorbereiding. Hierbij werd ook specifiek gevraagd naar manieren om de WIL-nieuwsbrief een nieuwe elan te geven.
 3. Tenslotte wou de WIL ook haar eigen WIL-medewerkers hierbij weer meer enthousiasmeren en aanmoedigen om er weer een nieuw jaar met goede moed tegenaan te gaan. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen, is het betrekken bij het uittekenen van het plan, maar ook andere middelen worden gewaardeerd.
Tussen doel en oplevering strekt zich een groot, onbekend gebied uit. Je denkt de einder te zien, te kunnen onderscheiden welke toppen er te zien zijn en welke route het best oogt, maar eens je vertrekt, loopt het vaak anders. Een brede rivier verspert je weg. De vlakte bleek een diep ingesneden plateau en de berg die je vooraf als één mooie monoliet zag, blijken bij nader inzien drie verschillende bergen die bovendien tientallen kilometer uiteen liggen.

Zo verliep het ook hier. Het onder de loep nemen kreeg op vraag de WIL-verantwoordelijke ook een kwantitatief luik mee, in de vorm van een enquête, waarvan ik de resultaten statistisch verwerkte. De resultaten bleken zo helder dat kleine aanpassingen, wat bijsturingen links en rechts, tekort zouden doen aan de bevindingen. Tijdens een overlegbijeenkomst besloten we om het geweer van schouder te veranderen en zwaarder dan gepland in te zetten op strategie, uitgangspunten, toon en stijl en opzet.

Toch wilden we dat dit geen afbreuk zou doen aan deel 3: het enthousiasmeren van de WIL- medewerkers, die, zo bleek ook uit het onderzoek, zeer om hun werk worden gewaardeerd.

Zo mondde dit uit in een stevige strategische adviesnota, en in het voorstel om een soort in-house-klimaatlab op te zetten, een experimenteel ‘KennisLab Interne Milieuzorg’ of kortweg het KLIM-experiment. Dat hier ook werd gepleit voor een stevige communicatiepoot zal niemand verwonderen.

Of het experimenteel lab ook daadwerkelijk zal worden opgezet, weet ik niet. Ik kan enkel adviseren…

 1. Met de beste WIL van de wereld
  1. Situering
  2. Opzet en middelen
  3. Reacties
  4. SWOT
 2. De KLIM van vmm
  1. Nieuwe aanpak
  2. Gelijke Doelstelling
  3. Principes voor een andere strategie
  4. De KLIM-Strategie
  5. De WIL-KLIM-frame
 3. Planning
  1. Fase 1. De basis
  2. Fase 2. De eerste test
  3. Fase 3. De gewenning
  4. Fase 4. pauze en doorstart
  5. Fase 5. De verankering
 4. Middelen
  1. WIL-website
  2. Pleidooi voor een KLIM-site Nieuwsbrief
  3. Overige middelen
Vlaamse overheid – VMM
Kristien Gevers
EMAS verantwoordelijke VMM
T 016 219296
k.gevers@vmm.be
VAC Leuven, Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven
(Postadres: Dr.de Moorstraat 24-26, 9300 Aalst)
www.vmm.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.